Klavyede Özel Karakterleri Çıkartma(☻♥♦♣♠╝♂Ì …)

Klavyede gizli olan ve bazı tuşlar kombinasyonlarına basarak ortaya özel karakter çıkartıldığını biliyor musunuz? Her gün çok az özelliğini kullandığımız klavyelerde birbirinden ilginç ve eğlenceli karakterleri yazdırabilirsiniz.

Bu karakterleri çıkartmak için klavyenizdeki NumLock tuşuna basmak suretiyle hesap klavyesini etkinleştirin ve Alt tuşuna basılı tutarak aşağıdaki tabloda bulunan rakamları tuşlayın. ☺

Alt + 2 = ☻ Alt + 3 = ♥ Alt + 4 = ♦
Alt + 5 = ♣ Alt + 6 = ♠ Alt + 7 = •
Alt + 8 = ◘ Alt + 9 = ○ Alt + 10 = ◙
Alt + 11 = ♂ Alt + 12 = ♀ Alt + 13 = ♪
Alt + 14 = ♫ Alt + 15 = ☼ Alt + 16 = ►
Alt + 17 = ◄ Alt + 18 = ↕ Alt + 19 = ‼
Alt + 20 = ¶ Alt + 21 = § Alt + 22 = ▬
Alt + 23 = ↨ Alt + 24 = ↑ Alt + 25 = ↓
Alt + 26 = → Alt + 27 = ← Alt + 28 = ∟
Alt + 29 = ↔ Alt + 30 = ▲ Alt + 31 = ▼
Alt + 32 = Alt + 33 = ! Alt + 34 = ”
Alt + 35 = # Alt + 36 = $ Alt + 37 = %
Alt + 38 = Alt + 39 = ‘ Alt + 40 = (
Alt + 41 = ) Alt + 42 = * Alt + 43 = +
Alt + 44 = , Alt + 45 = – Alt + 46 = .
Alt + 47 = / Alt + 48 = 0 Alt + 49 = 1
Alt + 50 = 2 Alt + 51 = 3 Alt + 52 = 4
Alt + 53 = 5 Alt + 54 = 6 Alt + 55 = 7
Alt + 56 = 8 Alt + 57 = 9 Alt + 58 = :
Alt + 59 = ; Alt + 60 = < Alt + 61 = =
Alt + 62 = > Alt + 63 = ? Alt + 64 = @
Alt + 65 = A Alt + 66 = B Alt + 67 = C
Alt + 68 = D Alt + 69 = E Alt + 70 = F
Alt + 71 = G Alt + 72 = H Alt + 73 = I
Alt + 74 = J Alt + 75 = K Alt + 76 = L
Alt + 77 = M Alt + 78 = N Alt + 79 = O
Alt + 80 = P Alt + 81 = Q Alt + 82 = R
Alt + 83 = S Alt + 84 = T Alt + 85 = U
Alt + 86 = V Alt + 87 = W Alt + 88 = X
Alt + 89 = Y Alt + 90 = Z Alt + 91 = [
Alt + 92 = .. Alt + 93 = ] Alt + 94 = ^
Alt + 95 = _ Alt + 97 = a Alt + 98 = b
Alt + 99 = c Alt + 100 = d Alt + 101 = e
Alt + 102 = f Alt + 103 = g Alt + 104 = h
Alt + 105 = i Alt + 106 = j Alt + 107 = k
Alt + 108 = l Alt + 109 = m Alt + 110 = n
Alt + 111 = o Alt + 112 = p Alt + 113 = q
Alt + 114 = r Alt + 115 = s Alt + 116 = t
Alt + 117 = u Alt + 118 = v Alt + 119 = w
Alt + 120 = x Alt + 121 = y Alt + 122 = z
Alt + 123 = { Alt + 124 = | Alt + 125 = }
Alt + 126 = ~ Alt + 127 = ⌂ Alt + 128 = Ç
Alt + 129 = ü Alt + 130 = é Alt + 131 = â
Alt + 132 = ä Alt + 133 = à Alt + 134 = å
Alt + 135 = ç Alt + 136 = ê Alt + 137 = ë
Alt + 138 = è Alt + 139 = ï Alt + 140 = î
Alt + 141 = ì Alt + 142 = Ä Alt + 143 = Å
Alt + 144 = É Alt + 145 = æ Alt + 146 = Æ
Alt + 147 = ô Alt + 148 = ö Alt + 149 = ò
Alt + 150 = û Alt + 151 = ù Alt + 152 = ÿ
Alt + 153 = Ö Alt + 154 = Ü Alt + 155 = ¢
Alt + 156 = £ Alt + 157 = ¥ Alt + 158 = ,,
Alt + 159 = ƒ Alt + 160 = á Alt + 161 = í
Alt + 162 = ó Alt + 163 = ú Alt + 164 = ñ
Alt + 165 = Ñ Alt + 166 = ª Alt + 167 = ▒
Alt + 168 = ¿ Alt + 169 = ⌐ Alt + 170 = ¬
Alt + 171 = ½ Alt + 172 = ¼ Alt + 173 = ¡
Alt + 174 = « Alt + 175 = » Alt + 176 = ░
Alt + 177 = ▒ Alt + 178 = ▓ Alt + 179 = │
Alt + 180 = ┤ Alt + 181 = ╡ Alt + 182 = ╢
Alt + 183 = ╖ Alt + 184 = ╕ Alt + 185 = ╣
Alt + 186 = ║ Alt + 187 = ╗ Alt + 188 = ╝
Alt + 189 = ╜ Alt + 190 = ╛ Alt + 191 = ┐
Alt + 192 = └ Alt + 193 = ┴ Alt + 194 = ├
Alt + 195 = ├ Alt + 196 = ─ Alt + 197 = ┼
Alt + 198 = ╞ Alt + 199 = ╟ Alt + 200 = ╚
Alt + 201 = ╔ Alt + 202 = ╩ Alt + 203 = ╦
Alt + 204 = ╠ Alt + 205 = ═ Alt + 206 = ╬
Alt + 207 = ╧ Alt + 208 = ╨ Alt + 209 = ╤
Alt + 210 = ╥ Alt + 211 = ╙ Alt + 212 = ╘
Alt + 213 = ╒ Alt + 214 = ╓ Alt + 215 = ╫
Alt + 216 = ╪ Alt + 217 = ┘ Alt + 218 = ┌
Alt + 219 = █ Alt + 220 = ▄ Alt + 221 = ▌
Alt + 222 = ▐ Alt + 223 = ▀ Alt + 224 = ,,
Alt + 225 = ß Alt + 226 = ,, Alt + 227 = ,,
Alt + 228 = ,, Alt + 229 = ,, Alt + 230 = µ
Alt + 231 = ,, Alt + 232 = ,, Alt + 233 = ,,
Alt + 234 = ,, Alt + 235 = ,, Alt + 236 = ∞
Alt + 237 = ,, Alt + 238 = ,, Alt + 239 = ,,
Alt + 240 = ,, Alt + 241 = ± Alt + 242 = ,,
Alt + 243 = ,, Alt + 244 = ,, Alt + 245 = ,,
Alt + 246 = ÷ Alt + 247 = ≈ Alt + 248 = °
Alt + 249 = ∙ Alt + 250 = · Alt + 251 = ,,
Alt + 252 = ,, Alt + 253 = ² Alt + 254 = ■
Alt + 0128 = € Alt + 0130 = ‚ Alt + 0131 = ƒ
Alt + 0132 = „ Alt + 0133 = … Alt + 0134 = †
Alt + 0135 = ‡ Alt + 0136 = ,, Alt + 0137 = ‰
Alt + 0138 = ,, Alt + 0139 = ‹ Alt + 0140 = ,,
Alt + 0141 =  Alt + 0142 = ,, Alt + 0143 = 
Alt + 0144 =  Alt + 0145 = ‘ Alt + 0146 = ’
Alt + 0147 = “ Alt + 0148 = ” Alt + 0149 = •
Alt + 0150 = – Alt + 0151 = — Alt + 0152 = ˜
Alt + 0153 = ,, Alt + 0154 = ,, Alt + 0155 = ›
Alt + 0156 = ,, Alt + 0157 = Ø Alt + 0158 = ,,
Alt + 0159 = Ÿ Alt + 0160 = Alt + 0161 = ¡
Alt + 0162 = ¢ Alt + 0163 = £ Alt + 0164 = ¤
Alt + 0165 = ¥ Alt + 0166 = ¦ Alt + 0167 = §
Alt + 0168 = ¨ Alt + 0169 = © Alt + 0170 = ª
Alt + 0171 = « Alt + 0172 = ¬ Alt + 0173 = ­­
Alt + 0174 = ® Alt + 0175 = ¯ Alt + 0176 = °
Alt + 0177 = ± Alt + 0178 = ² Alt + 0179 = ³
Alt + 0180 = .. Alt + 0181 = µ Alt + 0182 = ¶
Alt + 0183 = · Alt + 0184 = ¸ Alt + 0185 = ¹
Alt + 0186 = º Alt + 0187 = » Alt + 0188 = ¼
Alt + 0189 = ½ Alt + 0190 = ¾ Alt + 0191 = ¿
Alt + 0192 = À Alt + 0193 = Á Alt + 0194 = Â
Alt + 0195 = Ã Alt + 0196 = Ä Alt + 0197 = Å
Alt + 0198 = Æ Alt + 0199 = Ç Alt + 0200 = È
Alt + 0201 = É Alt + 0202 = ,, Alt + 0203 = Ë
Alt + 0204 = Ì Alt + 0205 = Í Alt + 0206 = Î
Alt + 0207 = Ï Alt + 0208 = Ð Alt + 0209 = Ñ
Alt + 0210 = Ò Alt + 0211 = Ó Alt + 0212 = Ô
Alt + 0213 = Õ Alt + 0214 = Ö Alt + 0215 = ×
Alt + 0216 = Ø Alt + 0217 = Ù Alt + 0218 = ,,
Alt + 0219 = ,, Alt + 0220 = Ü Alt + 0221 = Ý
Alt + 0222 = Þ Alt + 0223 = ß Alt + 0224 = à
Alt + 0225 = á Alt + 0226 = â Alt + 0227 = ã
Alt + 0228 = ä Alt + 0229 = å Alt + 0230 = æ
Alt + 0231 = ç Alt + 0232 = è Alt + 0233 = é
Alt + 0234 = ê Alt + 0235 = ë Alt + 0236 = ì
Alt + 0237 = í Alt + 0238 = î Alt + 0239 = ï
Alt + 0240 = ð Alt + 0241 = ñ Alt + 0242 = ò
Alt + 0243 = ó Alt + 0244 = ô Alt + 0245 = ²
Alt + 0246 = ö Alt + 0247 = ÷ Alt + 0248 = ø
Alt + 0249 = ù Alt + 0250 = ú Alt + 0251 = ♥
Alt + 0252 = ü Alt + 0253 = ý Alt + 0254 = þ

Bu karakterler yalnızca klavyenizdeki sağ tarafta bulunan hesap tuşları ile ortaya çıkmaktadır.

Check Also

Msvcp140.dll Hatası Nasıl Çözülür?

Msvcp140.dll hatası alıyorsanız bu konuda nasıl çözüm üreteceğinizi izah edeceğiz. Steam gibi oyun platformlarının gereksinim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir