Klavyede Özel Karakterleri Çıkartma(☻♥♦♣♠╝♂Ì …)

Klavyede gizli olan ve bazı tuşlar kombinasyonlarına basarak ortaya özel karakter çıkartıldığını biliyor musunuz? Her gün çok az özelliğini kullandığımız klavyelerde birbirinden ilginç ve eğlenceli karakterleri yazdırabilirsiniz.

Bu karakterleri çıkartmak için klavyenizdeki NumLock tuşuna basmak suretiyle hesap klavyesini etkinleştirin ve Alt tuşuna basılı tutarak aşağıdaki tabloda bulunan rakamları tuşlayın. ☺

Alt + 2 = ☻ Alt + 3 = ♥ Alt + 4 = ♦
Alt + 5 = ♣ Alt + 6 = ♠ Alt + 7 = •
Alt + 8 = ◘ Alt + 9 = ○ Alt + 10 = ◙
Alt + 11 = ♂ Alt + 12 = ♀ Alt + 13 = ♪
Alt + 14 = ♫ Alt + 15 = ☼ Alt + 16 = ►
Alt + 17 = ◄ Alt + 18 = ↕ Alt + 19 = ‼
Alt + 20 = ¶ Alt + 21 = § Alt + 22 = ▬
Alt + 23 = ↨ Alt + 24 = ↑ Alt + 25 = ↓
Alt + 26 = → Alt + 27 = ← Alt + 28 = ∟
Alt + 29 = ↔ Alt + 30 = ▲ Alt + 31 = ▼
Alt + 32 = Alt + 33 = ! Alt + 34 = ”
Alt + 35 = # Alt + 36 = $ Alt + 37 = %
Alt + 38 = Alt + 39 = ‘ Alt + 40 = (
Alt + 41 = ) Alt + 42 = * Alt + 43 = +
Alt + 44 = , Alt + 45 = – Alt + 46 = .
Alt + 47 = / Alt + 48 = 0 Alt + 49 = 1
Alt + 50 = 2 Alt + 51 = 3 Alt + 52 = 4
Alt + 53 = 5 Alt + 54 = 6 Alt + 55 = 7
Alt + 56 = 8 Alt + 57 = 9 Alt + 58 = :
Alt + 59 = ; Alt + 60 = < Alt + 61 = =
Alt + 62 = > Alt + 63 = ? Alt + 64 = @
Alt + 65 = A Alt + 66 = B Alt + 67 = C
Alt + 68 = D Alt + 69 = E Alt + 70 = F
Alt + 71 = G Alt + 72 = H Alt + 73 = I
Alt + 74 = J Alt + 75 = K Alt + 76 = L
Alt + 77 = M Alt + 78 = N Alt + 79 = O
Alt + 80 = P Alt + 81 = Q Alt + 82 = R
Alt + 83 = S Alt + 84 = T Alt + 85 = U
Alt + 86 = V Alt + 87 = W Alt + 88 = X
Alt + 89 = Y Alt + 90 = Z Alt + 91 = [
Alt + 92 = .. Alt + 93 = ] Alt + 94 = ^
Alt + 95 = _ Alt + 97 = a Alt + 98 = b
Alt + 99 = c Alt + 100 = d Alt + 101 = e
Alt + 102 = f Alt + 103 = g Alt + 104 = h
Alt + 105 = i Alt + 106 = j Alt + 107 = k
Alt + 108 = l Alt + 109 = m Alt + 110 = n
Alt + 111 = o Alt + 112 = p Alt + 113 = q
Alt + 114 = r Alt + 115 = s Alt + 116 = t
Alt + 117 = u Alt + 118 = v Alt + 119 = w
Alt + 120 = x Alt + 121 = y Alt + 122 = z
Alt + 123 = { Alt + 124 = | Alt + 125 = }
Alt + 126 = ~ Alt + 127 = ⌂ Alt + 128 = Ç
Alt + 129 = ü Alt + 130 = é Alt + 131 = â
Alt + 132 = ä Alt + 133 = à Alt + 134 = å
Alt + 135 = ç Alt + 136 = ê Alt + 137 = ë
Alt + 138 = è Alt + 139 = ï Alt + 140 = î
Alt + 141 = ì Alt + 142 = Ä Alt + 143 = Å
Alt + 144 = É Alt + 145 = æ Alt + 146 = Æ
Alt + 147 = ô Alt + 148 = ö Alt + 149 = ò
Alt + 150 = û Alt + 151 = ù Alt + 152 = ÿ
Alt + 153 = Ö Alt + 154 = Ü Alt + 155 = ¢
Alt + 156 = £ Alt + 157 = ¥ Alt + 158 = ,,
Alt + 159 = ƒ Alt + 160 = á Alt + 161 = í
Alt + 162 = ó Alt + 163 = ú Alt + 164 = ñ
Alt + 165 = Ñ Alt + 166 = ª Alt + 167 = ▒
Alt + 168 = ¿ Alt + 169 = ⌐ Alt + 170 = ¬
Alt + 171 = ½ Alt + 172 = ¼ Alt + 173 = ¡
Alt + 174 = « Alt + 175 = » Alt + 176 = ░
Alt + 177 = ▒ Alt + 178 = ▓ Alt + 179 = │
Alt + 180 = ┤ Alt + 181 = ╡ Alt + 182 = ╢
Alt + 183 = ╖ Alt + 184 = ╕ Alt + 185 = ╣
Alt + 186 = ║ Alt + 187 = ╗ Alt + 188 = ╝
Alt + 189 = ╜ Alt + 190 = ╛ Alt + 191 = ┐
Alt + 192 = └ Alt + 193 = ┴ Alt + 194 = ├
Alt + 195 = ├ Alt + 196 = ─ Alt + 197 = ┼
Alt + 198 = ╞ Alt + 199 = ╟ Alt + 200 = ╚
Alt + 201 = ╔ Alt + 202 = ╩ Alt + 203 = ╦
Alt + 204 = ╠ Alt + 205 = ═ Alt + 206 = ╬
Alt + 207 = ╧ Alt + 208 = ╨ Alt + 209 = ╤
Alt + 210 = ╥ Alt + 211 = ╙ Alt + 212 = ╘
Alt + 213 = ╒ Alt + 214 = ╓ Alt + 215 = ╫
Alt + 216 = ╪ Alt + 217 = ┘ Alt + 218 = ┌
Alt + 219 = █ Alt + 220 = ▄ Alt + 221 = ▌
Alt + 222 = ▐ Alt + 223 = ▀ Alt + 224 = ,,
Alt + 225 = ß Alt + 226 = ,, Alt + 227 = ,,
Alt + 228 = ,, Alt + 229 = ,, Alt + 230 = µ
Alt + 231 = ,, Alt + 232 = ,, Alt + 233 = ,,
Alt + 234 = ,, Alt + 235 = ,, Alt + 236 = ∞
Alt + 237 = ,, Alt + 238 = ,, Alt + 239 = ,,
Alt + 240 = ,, Alt + 241 = ± Alt + 242 = ,,
Alt + 243 = ,, Alt + 244 = ,, Alt + 245 = ,,
Alt + 246 = ÷ Alt + 247 = ≈ Alt + 248 = °
Alt + 249 = ∙ Alt + 250 = · Alt + 251 = ,,
Alt + 252 = ,, Alt + 253 = ² Alt + 254 = ■
Alt + 0128 = € Alt + 0130 = ‚ Alt + 0131 = ƒ
Alt + 0132 = „ Alt + 0133 = … Alt + 0134 = †
Alt + 0135 = ‡ Alt + 0136 = ,, Alt + 0137 = ‰
Alt + 0138 = ,, Alt + 0139 = ‹ Alt + 0140 = ,,
Alt + 0141 =  Alt + 0142 = ,, Alt + 0143 = 
Alt + 0144 =  Alt + 0145 = ‘ Alt + 0146 = ’
Alt + 0147 = “ Alt + 0148 = ” Alt + 0149 = •
Alt + 0150 = – Alt + 0151 = — Alt + 0152 = ˜
Alt + 0153 = ,, Alt + 0154 = ,, Alt + 0155 = ›
Alt + 0156 = ,, Alt + 0157 = Ø Alt + 0158 = ,,
Alt + 0159 = Ÿ Alt + 0160 = Alt + 0161 = ¡
Alt + 0162 = ¢ Alt + 0163 = £ Alt + 0164 = ¤
Alt + 0165 = ¥ Alt + 0166 = ¦ Alt + 0167 = §
Alt + 0168 = ¨ Alt + 0169 = © Alt + 0170 = ª
Alt + 0171 = « Alt + 0172 = ¬ Alt + 0173 = ­­
Alt + 0174 = ® Alt + 0175 = ¯ Alt + 0176 = °
Alt + 0177 = ± Alt + 0178 = ² Alt + 0179 = ³
Alt + 0180 = .. Alt + 0181 = µ Alt + 0182 = ¶
Alt + 0183 = · Alt + 0184 = ¸ Alt + 0185 = ¹
Alt + 0186 = º Alt + 0187 = » Alt + 0188 = ¼
Alt + 0189 = ½ Alt + 0190 = ¾ Alt + 0191 = ¿
Alt + 0192 = À Alt + 0193 = Á Alt + 0194 = Â
Alt + 0195 = Ã Alt + 0196 = Ä Alt + 0197 = Å
Alt + 0198 = Æ Alt + 0199 = Ç Alt + 0200 = È
Alt + 0201 = É Alt + 0202 = ,, Alt + 0203 = Ë
Alt + 0204 = Ì Alt + 0205 = Í Alt + 0206 = Î
Alt + 0207 = Ï Alt + 0208 = Ð Alt + 0209 = Ñ
Alt + 0210 = Ò Alt + 0211 = Ó Alt + 0212 = Ô
Alt + 0213 = Õ Alt + 0214 = Ö Alt + 0215 = ×
Alt + 0216 = Ø Alt + 0217 = Ù Alt + 0218 = ,,
Alt + 0219 = ,, Alt + 0220 = Ü Alt + 0221 = Ý
Alt + 0222 = Þ Alt + 0223 = ß Alt + 0224 = à
Alt + 0225 = á Alt + 0226 = â Alt + 0227 = ã
Alt + 0228 = ä Alt + 0229 = å Alt + 0230 = æ
Alt + 0231 = ç Alt + 0232 = è Alt + 0233 = é
Alt + 0234 = ê Alt + 0235 = ë Alt + 0236 = ì
Alt + 0237 = í Alt + 0238 = î Alt + 0239 = ï
Alt + 0240 = ð Alt + 0241 = ñ Alt + 0242 = ò
Alt + 0243 = ó Alt + 0244 = ô Alt + 0245 = ²
Alt + 0246 = ö Alt + 0247 = ÷ Alt + 0248 = ø
Alt + 0249 = ù Alt + 0250 = ú Alt + 0251 = ♥
Alt + 0252 = ü Alt + 0253 = ý Alt + 0254 = þ

Bu karakterler yalnızca klavyenizdeki sağ tarafta bulunan hesap tuşları ile ortaya çıkmaktadır.

Check Also

Klavye Kısayolları – Windows ve Linux UYUMLU

Klavyede bilinmesi gereken ve en yaygın kullanılacak 25 klavye kısayolunu yer almaktadır 1. Ctrl + …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.