Ana içeriğe atla

Klavyede Özel Karakterleri Çıkartma(☻♥♦♣♠╝♂Ì ...)

Klavyede gizli olan ve bazı tuşlar kombinasyonlarına basarak ortaya özel karakter çıkartıldığını biliyor musunuz? Her gün çok az özelliğini kullandığımız klavyelerde birbirinden ilginç ve eğlenceli karakterleri yazdırabilirsiniz.

Bu karakterleri çıkartmak için klavyenizdeki NumLock tuşuna basmak suretiyle hesap klavyesini etkinleştirin ve Alt tuşuna basılı tutarak aşağıdaki tabloda bulunan rakamları tuşlayın. ☺

Alt + 2 = ☻Alt + 3 = ♥Alt + 4 = ♦
Alt + 5 = ♣Alt + 6 = ♠Alt + 7 = •
Alt + 8 = ◘Alt + 9 = ○Alt + 10 = ◙
Alt + 11 = ♂Alt + 12 = ♀Alt + 13 = ♪
Alt + 14 = ♫Alt + 15 = ☼Alt + 16 = ►
Alt + 17 = ◄Alt + 18 = ↕Alt + 19 = ‼
Alt + 20 = ¶Alt + 21 = §Alt + 22 = ▬
Alt + 23 = ↨Alt + 24 = ↑Alt + 25 = ↓
Alt + 26 = →Alt + 27 = ←Alt + 28 = ∟
Alt + 29 = ↔Alt + 30 = ▲Alt + 31 = ▼
Alt + 32 =Alt + 33 = !Alt + 34 = ”
Alt + 35 = #Alt + 36 = $Alt + 37 = %
Alt + 38 =Alt + 39 = ‘Alt + 40 = (
Alt + 41 = )Alt + 42 = *Alt + 43 = +
Alt + 44 = ,Alt + 45 = –Alt + 46 = .
Alt + 47 = /Alt + 48 = 0Alt + 49 = 1
Alt + 50 = 2Alt + 51 = 3Alt + 52 = 4
Alt + 53 = 5Alt + 54 = 6Alt + 55 = 7
Alt + 56 = 8Alt + 57 = 9Alt + 58 = :
Alt + 59 = ;Alt + 60 = <Alt + 61 = =
Alt + 62 = >Alt + 63 = ?Alt + 64 = @
Alt + 65 = AAlt + 66 = BAlt + 67 = C
Alt + 68 = DAlt + 69 = EAlt + 70 = F
Alt + 71 = GAlt + 72 = HAlt + 73 = I
Alt + 74 = JAlt + 75 = KAlt + 76 = L
Alt + 77 = MAlt + 78 = NAlt + 79 = O
Alt + 80 = PAlt + 81 = QAlt + 82 = R
Alt + 83 = SAlt + 84 = TAlt + 85 = U
Alt + 86 = VAlt + 87 = WAlt + 88 = X
Alt + 89 = YAlt + 90 = ZAlt + 91 = [
Alt + 92 = ..Alt + 93 = ]Alt + 94 = ^
Alt + 95 = _Alt + 97 = aAlt + 98 = b
Alt + 99 = cAlt + 100 = dAlt + 101 = e
Alt + 102 = fAlt + 103 = gAlt + 104 = h
Alt + 105 = iAlt + 106 = jAlt + 107 = k
Alt + 108 = lAlt + 109 = mAlt + 110 = n
Alt + 111 = oAlt + 112 = pAlt + 113 = q
Alt + 114 = rAlt + 115 = sAlt + 116 = t
Alt + 117 = uAlt + 118 = vAlt + 119 = w
Alt + 120 = xAlt + 121 = yAlt + 122 = z
Alt + 123 = {Alt + 124 = |Alt + 125 = }
Alt + 126 = ~Alt + 127 = ⌂Alt + 128 = Ç
Alt + 129 = üAlt + 130 = éAlt + 131 = â
Alt + 132 = äAlt + 133 = àAlt + 134 = å
Alt + 135 = çAlt + 136 = êAlt + 137 = ë
Alt + 138 = èAlt + 139 = ïAlt + 140 = î
Alt + 141 = ìAlt + 142 = ÄAlt + 143 = Å
Alt + 144 = ÉAlt + 145 = æAlt + 146 = Æ
Alt + 147 = ôAlt + 148 = öAlt + 149 = ò
Alt + 150 = ûAlt + 151 = ùAlt + 152 = ÿ
Alt + 153 = ÖAlt + 154 = ÜAlt + 155 = ¢
Alt + 156 = £Alt + 157 = ¥Alt + 158 = ,,
Alt + 159 = ƒAlt + 160 = áAlt + 161 = í
Alt + 162 = óAlt + 163 = úAlt + 164 = ñ
Alt + 165 = ÑAlt + 166 = ªAlt + 167 = ▒
Alt + 168 = ¿Alt + 169 = ⌐Alt + 170 = ¬
Alt + 171 = ½Alt + 172 = ¼Alt + 173 = ¡
Alt + 174 = «Alt + 175 = »Alt + 176 = ░
Alt + 177 = ▒Alt + 178 = ▓Alt + 179 = │
Alt + 180 = ┤Alt + 181 = ╡Alt + 182 = ╢
Alt + 183 = ╖Alt + 184 = ╕Alt + 185 = ╣
Alt + 186 = ║Alt + 187 = ╗Alt + 188 = ╝
Alt + 189 = ╜Alt + 190 = ╛Alt + 191 = ┐
Alt + 192 = └Alt + 193 = ┴Alt + 194 = ├
Alt + 195 = ├Alt + 196 = ─Alt + 197 = ┼
Alt + 198 = ╞Alt + 199 = ╟Alt + 200 = ╚
Alt + 201 = ╔Alt + 202 = ╩Alt + 203 = ╦
Alt + 204 = ╠Alt + 205 = ═Alt + 206 = ╬
Alt + 207 = ╧Alt + 208 = ╨Alt + 209 = ╤
Alt + 210 = ╥Alt + 211 = ╙Alt + 212 = ╘
Alt + 213 = ╒Alt + 214 = ╓Alt + 215 = ╫
Alt + 216 = ╪Alt + 217 = ┘Alt + 218 = ┌
Alt + 219 = █Alt + 220 = ▄Alt + 221 = ▌
Alt + 222 = ▐Alt + 223 = ▀Alt + 224 = ,,
Alt + 225 = ßAlt + 226 = ,,Alt + 227 = ,,
Alt + 228 = ,,Alt + 229 = ,,Alt + 230 = µ
Alt + 231 = ,,Alt + 232 = ,,Alt + 233 = ,,
Alt + 234 = ,,Alt + 235 = ,,Alt + 236 = ∞
Alt + 237 = ,,Alt + 238 = ,,Alt + 239 = ,,
Alt + 240 = ,,Alt + 241 = ±Alt + 242 = ,,
Alt + 243 = ,,Alt + 244 = ,,Alt + 245 = ,,
Alt + 246 = ÷Alt + 247 = ≈Alt + 248 = °
Alt + 249 = ∙Alt + 250 = ·Alt + 251 = ,,
Alt + 252 = ,,Alt + 253 = ²Alt + 254 = ■
Alt + 0128 = €Alt + 0130 = ‚Alt + 0131 = ƒ
Alt + 0132 = „Alt + 0133 = …Alt + 0134 = †
Alt + 0135 = ‡Alt + 0136 = ,,Alt + 0137 = ‰
Alt + 0138 = ,,Alt + 0139 = ‹Alt + 0140 = ,,
Alt + 0141 = Alt + 0142 = ,,Alt + 0143 = 
Alt + 0144 = Alt + 0145 = ‘Alt + 0146 = ’
Alt + 0147 = “Alt + 0148 = ”Alt + 0149 = •
Alt + 0150 = –Alt + 0151 = —Alt + 0152 = ˜
Alt + 0153 = ,,Alt + 0154 = ,,Alt + 0155 = ›
Alt + 0156 = ,,Alt + 0157 = ØAlt + 0158 = ,,
Alt + 0159 = ŸAlt + 0160 =Alt + 0161 = ¡
Alt + 0162 = ¢Alt + 0163 = £Alt + 0164 = ¤
Alt + 0165 = ¥Alt + 0166 = ¦Alt + 0167 = §
Alt + 0168 = ¨Alt + 0169 = ©Alt + 0170 = ª
Alt + 0171 = «Alt + 0172 = ¬Alt + 0173 = ­­
Alt + 0174 = ®Alt + 0175 = ¯Alt + 0176 = °
Alt + 0177 = ±Alt + 0178 = ²Alt + 0179 = ³
Alt + 0180 = ..Alt + 0181 = µAlt + 0182 = ¶
Alt + 0183 = ·Alt + 0184 = ¸Alt + 0185 = ¹
Alt + 0186 = ºAlt + 0187 = »Alt + 0188 = ¼
Alt + 0189 = ½Alt + 0190 = ¾Alt + 0191 = ¿
Alt + 0192 = ÀAlt + 0193 = ÁAlt + 0194 = Â
Alt + 0195 = ÃAlt + 0196 = ÄAlt + 0197 = Å
Alt + 0198 = ÆAlt + 0199 = ÇAlt + 0200 = È
Alt + 0201 = ÉAlt + 0202 = ,,Alt + 0203 = Ë
Alt + 0204 = ÌAlt + 0205 = ÍAlt + 0206 = Î
Alt + 0207 = ÏAlt + 0208 = ÐAlt + 0209 = Ñ
Alt + 0210 = ÒAlt + 0211 = ÓAlt + 0212 = Ô
Alt + 0213 = ÕAlt + 0214 = ÖAlt + 0215 = ×
Alt + 0216 = ØAlt + 0217 = ÙAlt + 0218 = ,,
Alt + 0219 = ,,Alt + 0220 = ÜAlt + 0221 = Ý
Alt + 0222 = ÞAlt + 0223 = ßAlt + 0224 = à
Alt + 0225 = áAlt + 0226 = âAlt + 0227 = ã
Alt + 0228 = äAlt + 0229 = åAlt + 0230 = æ
Alt + 0231 = çAlt + 0232 = èAlt + 0233 = é
Alt + 0234 = êAlt + 0235 = ëAlt + 0236 = ì
Alt + 0237 = íAlt + 0238 = îAlt + 0239 = ï
Alt + 0240 = ðAlt + 0241 = ñAlt + 0242 = ò
Alt + 0243 = óAlt + 0244 = ôAlt + 0245 = ²
Alt + 0246 = öAlt + 0247 = ÷Alt + 0248 = ø
Alt + 0249 = ùAlt + 0250 = úAlt + 0251 = ♥
Alt + 0252 = üAlt + 0253 = ýAlt + 0254 = þ

Bu karakterler yalnızca klavyenizdeki sağ tarafta bulunan hesap tuşları ile ortaya çıkmaktadır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordpress Domain Değiştirme SQL kodları

Wordpress sitenizin domain değişikliği oldukça basit.İlk olarak Ftp üzerinden dosya yedeğinizi sunucuya yükleyin. Ardından phpmyadmin üzerinden mysql veritabanını upload ettikten sonra veritabanı adına tıklayın. sql menüsüne tıklayın açılan pencerede içerisinde bu kodları çalıştırın. Domain isimlerini kendi site isminize göre değiştirmeyi unutmayın. UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.eskialanadi.com', 'http://www.yenialanadi.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl'; UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.eskialanadi.com','http://www.yenialanadi.com'); UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.eskialanadi.com', 'http://www.yenialanadi.com');

9 Adımda Mobil Oyun Yapın

1. Fikir Bulma: İyi bir mobil oyun yapmak için öncelikle bir fikir bulmanız gerekiyor. Bu fikirler oyun dünyasından veya günlük hayattan olabilir. Önemli olan oyunun ilgi çekici, eğlenceli ve yenilikçi olmasıdır. Örneğin günlük hayatınızda gördüğünüz veyaşadığınız bir konuyu senaryolaştırmaya çalışmaktan başlayabilirsiniz. 2. Araştırma: Fikirlerinizi geliştirirken piyasada benzer oyunlar olup olmadığını araştırmalısınız. Bu, oyunu yaparken karşılaşabileceğiniz sorunları önlemenize veya oyunu daha da geliştirmenize yardımcı olacaktır. 3. Platform Seçimi: Mobil oyun yaparken, hangi platformu seçeceğinize karar vermeniz gerekiyor. iOS, Android veya hem iOS hem de Android için mi olacak? Karar vermeden önce her platformun avantajları ve dezavantajları hakkında araştırma yapmalısınız. 4. Oyun Motoru: Mobil oyun geliştirmek için bir oyun motoru seçmeniz gerekiyor. Oyun motorları size arayüz, animasyon, fizik motoru, öğe yönetimi ve kullanıcı arayüzü gibi birçok özelliği sağlayacaktır. Un

Mount & Blade: Warband: A World of Ice and Fire(Game of Thrones) mod Türkçe Yama

Mount & Blade: Warband a mod olarak çıkan  A World of Ice and Fire’ın Türkçe yama dosyası ve kurulum rehberi mevcuttur. Sevilen oyun modlarından  A World of Ice and Fire çıktığı 2017 den beri oldukça popüler durumda. Yıllar geçse de oyuna olan ilgi eksilmiş değil. Türkçe yaması ile oyun zevkini arttırmak isteyenler için güzel haberlerimiz var. Oyunun son sürümüne uyumlu Türkçe yama nihayet geliştirici tarafından yayınlandı. Yama geliştiricisi oyunun 8.2 sürümüne uyumluluk belirtmiştir. Teşekkür Modun Türkçe yama çevirisini gerçekleştirip biz oyunseverlere sunan Dh forum üyesi Gothic40 ‘a teşekkür ediyoruz. Kendisinin emekleri sayesinde biz oyunseverler oyunu anlayarak oynayabileceğiz tekrardan. Türkçe Yamanın Kurulumu A World of Ice and Fire modunun türkçe yamasını kurmadan önce bilgisayarınızda Winrar veya Winzip programlarından birisi kurulu olmalıdır. Eğer kurulu değilse buraya tıklayarak Winrar programın kurulumu tamamlayın. Oyun açıksa öncekle sonlandırın ve aşağıdaki indirme